Antwerpse Provinciale Taxi Unie

Arbitrage commissie

 

Wie zijn wij?

De arbitrage commissie bestaat uit een aantal personen die vertrouwd zijn met de exploitatie van taxi- en verhuurdiensten en de desbetreffende wetgevingen. Zij worden aangesteld door de beroepsvereniging APTU maar handelen volledig autonoom. De leden van deze commissie kunnen worden uitgenodigd op de vergaderingen van APTU om verslag uit te brengen van hun activiteiten en de resultaten van hun controles en bijstand aan leden. Deze mensen trachten de ganse sector een positieve uitstraling te geven door klachten aan chauffeurs of bedrijven te bezorgen of door bepaalde vaststellingen te rapporteren. Opgelet: de arbitragecommissie kan een arbitrageprocedure opstarten conform het gerechtelijk wetboek zesde deel (art. 1676-1723) ingevoegd bij art. 2 w. 04.071972 (BS, 08.08.1972).

 

Taxi klachten

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Zorg allereerst dat u over voldoende informatie beschikt in verband met de klacht. Datum, uur, naam, taxibedrijf, wagennummer, nummerplaat, voertuig, afgelegd traject, ... enz. zijn essentiële kenmerken om een correcte verwerking van uw klacht te bekomen.

Tip!

beschrijf de klacht en de omstandigheden zo nauwkeurig mogelijk. Hoe meer gegevens, hoe beter de klacht kan worden opgelost.

 

* Probeer eerst zelf met de chauffeur of het taxibedrijf tot een oplossing te komen.  
  De chauffeur is het eerste aanspreekpunt. Als u er met hem niet uitkomt, dan kunt u overwegen 
  om uw klacht schriftelijk in te dienen bij het taxibedrijf. Doet u dit niet, zal de directie van het 
  betreffende bedrijf nooit op de hoogte worden gesteld van het eventuele wangedrag van deze chauffeur!

 

Tip!

Vraag steeds een vervoersbewijs van de uitgevoerde rit aan de chauffeur. De chauffeur is verplicht u deze te geven. Met deze bon kan het taxibedrijf achterhalen welke chauffeur u vervoerd heeft.

 

* Neem telefonisch contact op met de dienst klachtenbehandeling van de politie op het telefoonnummer 0800/123.12 (of 0498/91 92 06   centraal nummer arbitragecommissie taxi).

 

* Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uw klacht zal door de arbitrage commissie worden behandeld, welke op hun beurt eventueel   contact zullen opnemen met het taxibedrijf.