Antwerpse Provinciale Taxi Unie

 

Waar vind ik een taxi in de provincie Antwerpen?

 

U heeft hier drie mogelijkheden :

 

1.  ofwel belt u naar een taxibedrijf of naar een radiocentrale, die u een voertuig zullen sturen

 

2.  ofwel bestelt u een taxi via de app van het taxibedrijf van uw voorkeur of via www.taxi.eu

 

3.  ofwel begeeft u zich naar de dichtstbijzijnde taxistandplaats

 

4.  ofwel houdt u een taxi aan op straat door teken te doen naar de chauffeur (maar alleen indien u zich verder dan 100 meter van een taxistandplaats bevindt).

 

Controleer ook of de taxi wel degelijk uitgerust is met een taximeter aangesloten op een printer, en of de prijzen duidelijk aangeduid zijn.

 

 

 

RADIOCENTRALES:

 

Antwerp-tax

 

Karel Oomstraat 14

 

2000  Antwerpen

 

tel: 03/238.38.38

 

 

DTM Taxi

 

Vosstraat 323

 

2100  Deurne

 

tel: 03/366.66.66

 

 

Antwerps Haven Vervoer

 

Boterhamvaartweg 11

 

2030  Antwerpen

 

tel: 03/235.36.37

 

 

Rupel-Taxi (regio Boom-Niel Rumst-Schelle)

 

Driehoek 4

 

2850 Boom

 

tel: 03/293,37,32