Verwacht nieuw decreet en besluit Individueel bezoldigd personenvervoer

Zeer geslaagde info-ochtend op 17 oktober 2019 in hotel Ramada Plaza

De info-ochtend werd ingeleid voor een ruim publiek door de heer Koen Van Oorschot, voorzitter van APTU

De Vlaamse taxi- en VVB-exploitanten zullen aan een nieuwe Vlaamse wetgeving ressorteren, vermoedelijk vanaf 1 januari 2020.

Vermits nog niet velen al enige kennis hadden van wat het nieuwe decreet en besluit inhoudt en wat er dus voor hen zal veranderen, richtte de Antwerpse Provinciale Taxi Unie een informatie-ochtend in.

De heren Vermaercke en Sempels van het Vlaamse gewest – mobiliteit, de heer schepen Kennis van de stad Antwerpen, bevoegd voor o.a. mobiliteit, en de heer P. Steenberghen, secretaris van GTL, de nationale groepering voor taxi- en locatievoertuigen, zegden toe om de ge├»nteresseerden toe te spreken en meer toelichting te geven.

Met projecties werden voorwaarden en verplichtingen gedetailleerder uitgelegd, mogelijke veranderingen in de taxiwereld in de stad Antwerpen overdacht.

De heer Steve Van Avermaet, 1ste ondervoorzitter van APTU, sloot af met een dank aan de sprekers en aan Mercedes voor de ondersteuning.