Standplaatstaxi’s vs. straattaxi’s

Wat moet u weten?

Ontdek de belangrijkste verschillen tussen standplaatstaxi’s en straattaxi’s, inclusief hoe ze te herkennen, hoe tarieven worden berekend en hoe betalingen worden afgehandeld. Deze gids biedt een duidelijk overzicht voor iedereen die gebruikmaakt van taxi’s in de stad

Wat zijn de verschillen tussen taxi's en verhuurvoertuigen (locatie)?

Taxi’s zijn nu onderverdeeld in standplaatstaxi’s en straattaxi’s. Beide hebben gemeen dat het allebei diensten zijn die je betaalt om je op het door jou gevraagde tijdstip te brengen van je gewenste vertrekpunt naar je gewenste eindbestemming. De beide vervoerdiensten lijken dus op het eerste zicht sterk op elkaar. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen: De manier waarop je een aanvraag doet, verloopt anders. De herkenningstekens verschillen. De kostprijs wordt op een andere manier berekend en afgerekend.

Voor wie?

Iedereen kan een taxi nemen. Als je een rolstoelgebruiker bent, is het aanbod beperkter. Niet alle taxivoertuigen zijn geschikt voor aangepast vervoer. Vraag naar een geschikt voertuig bij uw aanvraag, niet ieder taxibedrijf beschikt over een aangepast voertuig.

Wat houdt het in?

Standplaatstaxi

Dit kan je aanvragen tot vlak voor je gewenste verplaatsing. Dit kan door naar de dichtstbijzijnde taxistandplaats te gaan of per telefoon contact op te nemen met het taxibedrijf. Bij sommige bedrijven kan je ook via de website reserveren of via een app met de smartphone.

In de stad Antwerpen zijn er geen ‘gereserveerde’ standplaatsen meer voor de taxi’s, de plaatsen waarop u op de openbare weg een taxi kan nemen heten nu taxi-wachtzones.

Deze taxi’s rijden aan vaste tarieven: startprijs, kilometerprijs, ed. en rijden op taximeter. Deze tarieven moeten geafficheerd worden in de voertuigen.

Straattaxi

Deze taxi’s geven u een richtprijs.

De basistarieven moeten hier ook geafficheerd worden.

Herkenbaarheid

Standplaatstaxi

Taxivoertuigen zijn makkelijk te herkennen aan kentekens zoals een taxilicht op het voertuig met de vermelding ‘taxi’, de taxikaarten met de vermelding van de tarieven die binnen en buiten het voertuig zichtbaar moeten zijn en de taxameter.

Straattaxi

Deze voertuigen kan je herkennen aan de taxikaarten met de basisprijzen. Zij moeten geen taxilicht dragen. 

Betaling

Standplaatstaxi

Taxidiensten mogen zelf beslissen welke tarieven zij hanteren. De klant moet wel vooraf kunnen ingelicht worden over de exacte kostprijs of alleszins een richtprijs krijgen.

De taxameter geeft het te betalen bedrag weer.

Na de rit ontvang je een gedrukt vervoerbewijs met daarop het identificatienummer van de taxi, de gegevens over de rit en heel wat andere details. Op die manier kan je controleren of de kostprijs correct berekend werd.

Straattaxi

Ook straattaxi’s bepalen zelf hun tarieven. U moet steeds een richtprijs krijgen of een prijs afspreken. Straattaxi’s moeten geen taxameter gebruiken, wel een registratie-apparaat